Länk till startsida
Välkommen till Sonjas och Ragnars hemsida

Vi har båda sysslat med ämnen som kan intressera andra. Därför har vi skapat en hemsida, så att vem som vill kan nå information. Vi har båda varit yrkesverksamma i Uppsala, Ragnar som professor i etik vid Uppsala universitet, Sonja som socionom hos Uppsala kommun. Som pensionärer flyttade vi 1992 till Lund, mest för att Sonja som var född och uppvuxen i Skåne hade ärvt en förnämlig sommarstugetomt i Löderups strandbad, där vi tillbragt många härliga somrar, tidvis tillsammans med våra barn och barnbarn.

Ragnars doktorsavhandling (utgiven på både de svenska och franska språken) behandlar kyrkofadern Augustinus diskussioner med antika filosofer om människans livsmål. En sidoprodukt är en här återgiven, eljest svåråtkomlig uppsats om Augustinus mor Monica som "filosof". Därutöver har Ragnar en rikhaltig produktion av monografier och uppsatser i etiska och teologiska ämnen, under senare år ofta som författare och recensent i årsboken Svenskt gudstjänstliv. Han har också arbetat med andaktsformen tidegärd, särskilt med att underlägga gregorianska melodier till svenska bibeltexter, mest ur Psaltaren. – Ragnars morföräldrar hette Ernst och Anna Lundquist. En släktberättelse och åtta släkttavlor följer deras efterkommande fram till juni 2006.

Sonja var en tid på äldre dagar doktorand i statistik. Början till en avhandling om enkätmetoden kan kanske vara av intresse för någon. Tre år var Sonja ordförande i Villaägarföreningen i fritidsområdet Löderups strandbad. I en utgiven bok berättar hon genom bilder och text om dess lilla samhälle och om erosionens hot mot det. Boken är slutsåld, men materialet finns tillgängligt både på vår hemsida och på föreningens. – Vidare har Sonja utforskat släkten Blennow, hennes fars familj, och en del av materialet visas här. Sonja Holte f. Blennow avled själv i början av 2013.