Länk till startsida
Enkätformulär

Som studerande hjälpte jag, Sonja, till med att sammanställa resultat av enkätundersökningar. Då började jag undra, om svarsalternativ i en enkät kunde placeras i vilken ordning som helst utan att påverka det "sanna" resultatet. Eller kanske den placering, som alternativen placerats i, kunde påverka valet av alternativ.

Som doktorand planerade jag att göra en undersökning med huvudvikt på detta problem.

Avhandlingen blev aldrig färdig, eftersom inlärnings- och minnesproblem hos mig inträffade. Men den kanske ändå kan vara av intresse för någon. Originalenkäten ifylldes av studenter från både Uppsala och Lunds universitet.

Ladda ner hela rapporten (3 MB) som PDF.