Länk till startsida
Filosofen Monica

I antiken var det en omdiskuterad fråga om kvinnor ägde förmåga till filosofiskt tänkande eller inte. I en av sina skrifter kallar Augustinus sin mor Monica för en filosof vars lärjunge han gärna vill vara, och ger därmed ett positivt svar på frågan. Augustinus relation till sin mor har ägnats mycket uppmärksamhet inom forskningen, men jag är nog den förste som har sammanställt och analyserat det material som finns om Monica som deltagare i filosofiska samtal. Berömd är den s k Ostia-scenen i "Bekännelser" där Augustinus har ett samtal med sin mor om det eviga livet bara några veckor före hennes bortgång. Men Monica deltog även i delar av de filosofiska samtal som fördes mellan Augustinus och några vänner och elever på lantgodset Cassiciacum strax efter hans omvändelse. Hennes inlägg bidrar i flera fall till att föra diskussionen framåt.

Min uppsats på engelska "Monica, the Philosopher" publicerades för drygt tio år sedan i Portugal, i en festskrift till en portugisisk forskare. Att jag valt just denna uppsats för återgivning på vår hemsida har två skäl: dels ger den trots sitt lilla format ett bra smakprov på min Augustinusforskning, dels är originalutgåvan av den svåråtkomlig.

Ladda ner Filosofen Monica

Kodord här: (latinska namn) Augustinus, Monnica (obs 2 n), Cassiciacum. (De två första alternativt engelska namn: Augustine, Monica)