Länk till startsida
Övrig produktion

Jag Ragnar var professor i etik, men min vetenskapliga produktion spänner också över systematisk teologi, religionsfilosofi och liturgik. En vältäckande bibliografi över den sammanställdes 1992 av Per Sundman och ingår i "Etik, religion och samhälle. Festskrift till Ragnar Holte" red. Carl-Henric Grenholm & Göran Lantz, Nya Doxa, Lund 1992. Av senare tillkomna artiklar har många publicerats i årsboken Svenskt Gudstjänstliv (se denna titel).

Några av de viktigaste arbetena är följande (betr doktorsavhandlingen se under Augustinus):

Die Vermittlungstheologie. AUU, Uppsala 1965.
Etiska problem. Sthlm 1970, 2 uppl. 1977.
Etiska texter. Sthlm 1972. 2 uppl. 1977.
Etik och jämställdhet. AUU, Uppsala 1978.
Människan och Gud. En kristen teologi. Lund 1982.
Luther och Lutherbilden. Sthlm 1984.
Människa, Livstolkning, Gudstro. Lund 1984
Guds avbild. Kvinna och man i kristen belysning. 1990.