Länk till startsida
Årsboken Svenskt Gudstjänstliv

utges av Laurentius Petri Sällskapet för Svenskt Gudstjänstliv, ordförande är kyrkoherde Anna J Evertsson, Kristianstad. Åren 1991-2002 ingick den i publikationsserien Tro & Tanke. Fr o m 2003 utges den i samarbete med Artos & Norma Bokförlag. Redaktör är sedan 2009 professor Stephan Borghammar, Lund. Jag Ragnar Holte har i många år tillhört redaktionen, under lång tid även som ekonomiansvarig, men från 2018 har jag vid 90 år fyllda frånsagt mig båda uppdragen. (En hyllningsartikel av kyrkoherde Evertsson rörande mina insatser under ett helt liv ingick i årsbokens årgång 92, 2017.)

Jag har genom åren medverkat i årsboken med ett stort antal artiklar och recensioner. Ett favoritämne har varit Tidegärden och min strävan att anpassa dess svenska text till dess traditionella gregorianska melodier. En grundläggande artikel härom är "Musiken till den svenska tidegärden" (T&T 1995:4), och en nyare, med ett flertal musikexempel, "Kyrkoåret i tidegärden" (2016:91). I 2017 års volym med Lutherjubiléet som tema medverkade jag med artikeln "Luther och Melanchton". Här är ett urval av övriga böcker i vilka jag medverkat med artiklar:

Årg, 79/2004 "Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv."
Årg. 82/2007 "Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition."
Årg. 86/2011 "Det kristna dopet - och finns det någon arvssynd?"
Årg. 89/2014 "Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat."
Årg. 90/2015 "Psalm, hymn och andlig visa."

Abonnemang på årsboken kostar för närvarande 180 kronor. Det beställs av sällskapets kassaförvaltare kyrkokantor Ing-Mari Johansson, Box 3193, 531 03 Vinninga, Telefon 0510-50637. Exemplar av äldre årgångar kan också beställas genom henne.