Länk till startsida
Tidegärd

När den medeltida katolska kyrkoprovinsen i Sverige under 1500-talet omvandlades till en svensk nationalkyrka med evangelisk-luthersk bekännelse bevarades i gudstjänstlivet mycket av det medeltida arvet. Högmässan blev fortfarande söndagens huvudgudstjänst, men i försvenskad och reviderad form och med större tonvikt på predikan.

Tidegärden är den samlande beteckningen för en serie bönegudstjänster främst uppbyggda kring Psaltaren och andra bibliska sånger. I sin medeltida form innehöll den åtta dagliga bönegudstjänster vilkas innehåll växlade efter kyrkoåret. Det var främst i klostren som dessa böner bads dagligen men också vid de stora kyrkorna, främst domkyrkorna. Om det inte fanns någon församling närvarande bads de av prästerna privat. Bönerna kunde alternativt läsas eller sjungas.

De svenska reformatorerna, särskilt ärkebiskop Laurentius Petri, var angelägna om att i varje fall lördagens aftonsång och söndagens ottesång och aftonsång skulle firas som offentliga gudstjänster. Tidebönen levde kvar i Svenska kyrkan långt in på 1600-talet men kom sedan mer och mer ur bruk. Från slutet av 1800-talet gjordes flera försök att återuppliva denna böneform.

Mycket spridda blev de utgåvor som sammanställdes av kyrkoherdarna Arthur Adell och Knut Peters, sammanfattande benämnda Den svenska tidegärden. Det var två typer av utgåvor, dels med enbart text, dels med de svenska texterna underlagda gregorianska melodier. Utgivandet togs i arv av det av Adell/Peters bildade Laurentius Petri Sällskapet.

Det är jag Ragnar Holte som på detta sällskaps vägnar har sammanställt de senaste utgåvorna, anpassade till ny bibelöversättning och till ökade kunskaper om den gregorianska sången. I dessa utgåvor har vi nöjt oss med fyra dagliga tideböner. Den svenska tidegärden (textutgåva) är utgiven 2000 på Verbum Förlag, ISBN 91-526-2743-8. Den svenska tidegärden, Melodiutgåva, är utgiven 2002 i två delar i print-on-demand-version på Verbum förlag, ISBN 91-526-2922-8. Söndagens tideböner (sjungna) har spelats in på CD: Öppna min mun till ditt lov, best.nr 8-9907. Se även under Svenskt Gudstjänstliv.

Se mer info på Verbum.se- Sök Tidegärden resp. Öppna min mun.