Länk till startsida
Släkten Blennow
Skön dam
Anders Andersson
Titan i kedjor
Petronella Åkesdotter

Efter pensioneringen flyttade Ragnar och jag från Uppsala ner till Skåne till vår sommarstuga i Löderups strandbad. I Löderup hade min farfar varit klockare och kantor i femtio år, och i Skåne vimlade det av Blennowar. Då vaknade min lust att se vilka dessa var.

Så började jag att söka och registrera dem. Inte som vanligtvis sker, genom att gå bakåt, utan att söka kusiner och sysslingar, efterlevande till de bröder, som tog sig namnet Blennow efter byn Blentarp norr om Ystad.

Ladda ner 11 sidor med släkttavlor.

Anders Andersson och Petronella Åkesdotter, bondefolk i Blentarp, hade åtta barn, tre flickor och fem pojkar. Två av dem uppnådde inte vuxen ålder. Tre bröder hade osedvanligt bra sångröster. De brukade anlitas som sångare vid dödsfall - vid det, som kallades, ´sjunga ut liket´.

Den förste sonen August blev kantor i Sövde, den andre, Olof, övertog gården, den tredje, Johannes, kom till Löderup som kantor och den fjärde, August, blev egentligen bankman, men tjänstgjorde också vid orgelpallen i Osby. Alla antog de namnet Blennow efter hembyn Blentarp.

Augusts tre söner Gunnar, Ragnar (han som upptäckte Birgit Nilsson) och Fredrik blev också kyrkomusiker i Väsby, Åstorp respektive Åhus.

Följande släkttavlor är uppdelade efter Anders´ och Petronellas barn med rubriker efter var dessa bosatte sig: 1 Sövde med August 3.Blentarp med Olof, 5 Löderup med Johannes, 6 Olivia, 7 Tomelilla med Anton och slutligen 8 Osby med Anders.

Varje person+make har en ruta. Födelse- och dödsår avser den första personen i rutan. Linjer från rutan åt höger leder till parets barn.

Rättelser, kompletteringar, berättelser om livsöden eller intressanta episoder samt porträtt av bortgångna personer tages tacksamt emot.